Klachtenprocedure

Ik heb je begeleiding in grootste zorg en aandacht getracht vorm te geven. Ik hoop dan ook dat je tevreden bent over de begeleiding. Ben je tevreden zegt het voort.

Mocht er tijdens onze samenwerking of nadien iets zijn waar je ontevreden over bent, dan hoop ik dat we, in open overleg, kunnen bespreken wat er speelt en gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Indien dat in de praktijk onmogelijk blijkt, kun je je wenden tot P3NL klachten- en geschillenregeling psychische zorg, waar ik bij ben aangesloten als praktijk Dekker Psychologen.

Voor het downloaden van het klachtenformulier, klik dan hier.

logo p3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen
Foto van Sjoerd Dekker Jij bent altijd jij

Neem contact met mij op

info@dekkerpsychologen.nl

06 57379597

Of ga naar de contact pagina